Kedves látogató!

Szeretnénk tájékoztatni, hogy a honlapon lévő adatok megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges, ugyanakkor bizonyos funkciók eléréséhez – pl. kapcsolattartás – ez elengedhetetlenül szükséges. A jobb átláthatóság érdekében az alábbiakban összefoglaltuk számodra, hogy megadott adataidat miként és meddig kezeljük.

I. Automatikusan keletkező információk

 • Kezelt adat:  a felhasználó eszközének IP (internet protokoll) címe, lap meglátogatásának időpontja
 • Az adatkezelés jogalapja: a látogató önkéntes hozzájárulása a weblap meglátogatásával.
 • Az adatkezelés céljai: a weboldal üzemeltetése, illetve statisztikai célok
 • Az adatok forrása: a weboldal megtekintésekor automatikusan keletkező adatok.
 • Adatkezelés módja: rögzítés, tárolás, elemzés, törlés. Az adatkezelés elektronikusan történik.
 • Adatkezelés időtartama: Az utolsó levelezéstől számított 21 nap.

II. Kapcsolatfelvételkor megadott adatok

 • Kezelt adatok: név, e-mail cím, illetve az „üzenet” szövegében esetlegesen megadott további személyes adatok (választható)
 • Adatkezelés jogalapja: a látogató önkéntes hozzájárulása az adatoknak a „Kapcsolat” menüpontban történő megadásával.
 • Az adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás.
 • Az adatok forrása: közvetlenül a látogatótól.
 • Adatkezelés módja: tárolás, felhasználás, törlés, az adatkezelés elektronikusan történik.
 • Adatkezelés időtartama: Az utolsó levelezéstől számított 21 nap.

III. Repülések bejelentése

 • Kezelt adatok: e-mail cím
 • Adatkezelés jogalapja: a látogató önkéntes hozzájárulása az űrlap kitöltésével
 • Az adatkezelés célja: megerősítő levél kiküldése megadott foglalásról. A bejelentés nem tartalmaz olyan adatokat, melyekkel az adott személyt közvetlen vagy közvetetten azonosítani lehet.
 • Az adatok forrása: közvetlenül a látogatótól.
 • Adatkezelés módja: felhasználás, törlés, az adatkezelés elektronikusan történik.
 • Adatkezelés időtartama: Az e-mail cím a megerősítő levél után automatikusan törlődik, azt szerverünkön nem tároljuk.

IV. Sütik/Cookies

A süti (cookie) egy kisméretű, egyedi információs fájl, amely akkor kerül a látogató számítógépére, mobiltelefonjára vagy egyéb internetes hozzáférést biztosító eszközére, amikor egy weboldalt meglátogat. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait (a felhasználói élmény növelése érdekében) és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A vACCHUN állandó sütit (persistant cookies) használ, amely a levelezéssel kapcsolatos beazonosításhoz nyújt segítséget felhasználói oldalon, használata esetén a levelezésed automatikusan megjelenik az oldal meglátogatásakor. Amennyiben a sütikhez nem járulsz hozzá, úgy csak az e-mailben megadott linken keresztül tudod megnézni a leveleket.

Bővebb információkért a sütikről, beleértve az elhelyezett sütik megtekintését, kezelését és törlését, látogassa meg a http://www.allaboutcookies.org oldalt.

IV. Egyéb adatkezelések

A fentiekben fel nem sorolt adatkezelésekről a vACCHUN az adatok felvétele előtt ad tájékoztatást.

V. Jogok, jogorvoslati lehetőségek

 • Az általad megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag a vACCHUN megjelölt munkatársai ismerhetik meg. Az adatokat az előzetes tájékoztatásod és hozzájárulásod nélkül – a jogszabályokon alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével – nem továbbítjuk harmadik személy részére.
 • A megadott adatok elektronikus formában kerülnek tárolásra a vACCHUN bérelt szerverén, melyet a Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. üzemeltet (2225 Üllő, Gyár utca 8.). Az adatok kezelése során olyan védelmi intézkedéseket alkalmazunk, amelyek megelőzik a személyes adatokhoz történő illetéktelen és jogosulatlan hozzáférést, illetve az adatok illetéktelen és jogosulatlan módosítását, valamint biztosítják az ellenőrizhetőséget minden területen.
 • Amennyiben az adatkezelés ellen -a vonatkozó jogszabályok szerint- tiltakozni szeretnél, úgy ezt a vACCHUN 15 napon belül megvizsgálja és döntést hoz a megalapozottságáról. A döntésről minden esetben írásban tájékoztatunk. Megalapozottság esetén az adatkezelést beszüntetjük, az adatokat zároljuk, valamint az összes érintettet tájékoztatjuk a megtett intézkedésekről.
 • Kérésedre tájékoztatunk az általunk kezelt az összes személyes adatodról, illetve az azok kezelésével összefüggő információkról. Az adatokról készült másolatokat csak akkor tudjuk rendelkezésedre bocsájtani, ha az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A másolatok igényléséért a vACCHUN nem számít fel díjat.
 • Kérheted, hogy személyes adataidat pontosítsuk, helyesbítsük, vagy kiegészítsük, amennyiben azok pontatlanok, helytelenek, vagy hiányosak.
 • Kérésedre korlátozzuk az adatkezelést, amennyiben:
  • Vitatod az adatok pontosságát
  • Ha az adatkezelés jogellenes, de törlése helyett azok korlátozását kéred
  • Ha az adatkezelés célja megszűnt, de igényled azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez
  • Ha tiltakoztál az adatkezelés ellen és a tiltakozás elbírálása folyamatban van. A korlátozás feloldásáról minden esetben írásban tájékoztatunk.
 • Kérésedre töröljük az adatot, amennyiben:
  • Kezelése jogellenes
  • Az adatkezelés célja megszűnt, vagy a cél eléréséhez az adatok további kezelése nem szükséges
  • Visszavonod hozzájárulásod és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
  • Az adatok törlését jogszabály, hatóság vagy bíróság rendeli el
 • Adathordozhatóság: Amennyiben igényled, úgy a személyes adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk, vagy azokat – amennyiben ez technikailag megvalósítható – egy másik adatkezelőnek (pl. másik VACC) továbbítjuk, illetve biztosítjuk számodra a továbbítást. Az adatok átadása, vagy továbbítása nem biztosítható, ha az adatot törölni kell.
 • Tájékoztatunk, hogy jogellenes adatkezelés eredményeként elszenvedett kárért, vagy személyiségi jogi sérelemért kártérítést, vagy sérelemdíjat követelhetsz.
 • A jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül elbíráljuk, a döntésről – az általad megadott elérhetőségen – írásban értesítünk.

A jogok érvényesítésével kapcsolatos tájékoztatást jogszabályban meghatározott okokból – az elérni kívánt céllal arányosan – késleltethetjük, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatjuk, vagy a tájékoztatást mellőzhetjük.

Ha úgy ítéled meg, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatosan jogsérelem ért, vizsgálatot kezdeményezhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu), illetve az illetékes bírósághoz fordulhatsz.

VI. Adatvédelmi Tisztviselő

A vACCHUN tevékenységéből kifolyólag nem köteles Adatvédelmi Tisztviselőt kinevezni. Az idevonatkozó ügyekkel kapcsolatosan az info[at]vacchun.hu címen tudsz minket elérni.